Öppna/Stäng menyn

Releaserepo

Releaserepositoriet  innehåller den senaste versionen av källkoden som anses stabil för Open ePlatforms kärna och de tilläggsmoduler som förvaltas inom ramen för eSamverkan. Källkoden används dock alltid på egen risk.

Källkod flyttas över till detta repository från utvecklingsrepositoriet vid de tillfällen då koden anses stabil.

Aktuell release är revision 1171 daterad 2019-04-23. Denna release är beroende av  OpenHierarchy revision 2616 och Utils revision 1365.

Adressen till repositoriet är följande: svn://svn.sundsvall.se/oep-release

Senaste commits

Nedan visas de fem senaste commitsen i releaserepositoriet.

DatumBeskrivning
2019-04-18 14:03- Add setAttribute method to wsdl
2019-04-18 13:35- Add getAssignableEvaluationProviders to EvaluationHandler
2019-04-17 16:20- Minor i18n changes
2019-04-15 13:58- TextAreaQuery: Added keepalive setting, keeps session alive as long as user keeps editing the text area
2019-04-15 11:50- Fixed formatting of zipcode for testchildrens

Statistik

Nedan visas statistik för antalet commits per dag i releaserepositoriet.Utvecklingsrepo

Utvecklingsrepositoriet innehåller den senaste versionen källkoden för Open ePlatforms kärna och de tilläggsmoduler som förvaltas inom ramen för eSamverkan.

Källkoden i detta repository kan vara ostabil och innehålla inkompletta eller otestade funktioner. Källkoden används alltid på egen risk.

Adressen till repositoriet är följande: svn://svn.sundsvall.se/oep-dev

Senaste commits

Nedan visas de fem senaste commitsen i utvecklingsrepositoriet.

DatumBeskrivning
2019-06-25 12:13- FlowAdminModule updateAutoManagerAssignment: Clone flowFamily instead of recache on validation error
2019-06-25 11:30- FlowAdminModule updateAutoManagerAssignment:
- New auto manager assignment rule type ran on flow instance status change with ability to add and remove managers
- Minor styling changes to accommodate new rule type
- Modal header text is now add rule instead of change rule when adding new rules
- Recaching flow family after validation error to prevent discrepancy between cache and db
2019-06-24 15:51- part2 FlowAdmin/FlowInstanceAdmin2: New status setting that requires the manager to add an external message when changing status on a flow instance
2019-06-24 15:41- FlowAdmin/FlowInstanceAdmin2: New status setting that requires the manager to add an external message when changing status on a flow instance
2019-06-24 14:57- New global notification when flow instance assigned managers change

Statistik

Nedan visas statistik för antalet commits per dag i utvecklingsrepositoriet.